PSYCHOTERAPIE, RODINNÉ PORADENSTVÍ

Na tyto a podobné otázky si nemusíte odpovídat jen sami!

Někdy se nám i s pomocí těch nejbližších a se všemi dobře míněnými radami, které dostáváme, nedaří nacházet ty pro nás správné a funkční odpovědi a změny. Přijďte si o svých problémech, ale i nadějích a přáních promluvit někam, kde můžete svobodně mluvit o všech tématech, o nichž mluvit potřebujete.

Pomůžeme vám se na ně podívat jinýma očima a najít si svoje vlastní řešení nebo cestu.

SUPERVIZE

Supervizní setkání vytvářejí prostor pro vzájemnou pomoc jednoho odborníka druhému. Nabízejí především příležitost hovořit o obecných i specifických profesních tématech, promýšlet je, získat na ně jiný pohled a odpovídat si na otázky, které nám naše práce přináší.

POSKYTUJEME:


Veškeré tyto služby nabízíme v češtině, angličtině a francouzštině.