Ceník - speciálně-pedagogické nápravy

Marina Šimanová


Speciálně - pedagogické vyšetření + vstupní konzultace 1 500,-Kč
(cca 1,5 -2 hodiny; rodič je po celou dobu přítomen.)

Kontrola a konzultace (cca 1x měsíčně) 500,-Kč
(zahrnuje podklady a materiály pro cvičení, cca 30 minut)
Rozšíření konzultace dle dohody

Stimulační program Maxík - kontrola a konzultace 600,-Kč

Dornova metoda + 200,-Kč
(náprava během kontroly)

Zpráva 500,-Kč
(na vyžádání rodiče)

Materiály - pozornost 2x 200,-Kč

Platby pouze v hotovosti, sleva při společné návštěvě sourozenců.

Před první kontrolou je vybírána záloha 500,- Kč na jedno sezení předem pro případ, že by se klient bez omluvy nedostavil.

Speciální pedagog zpracovává osobní údaje klienta a je vázán mlčenlivostí.
Ceník – logopedická prevence a terapie

Dita Šimáčková


Vstupní konzultace logopedie –cca 1h1 000,-Kč

Lekce logopedie – 30 minut400,-Kč
Rozšíření konzultace dle dohody

Stimulační program Maxík - vstupní konzultace 1 000,-Kč
(test laterality a funkcí spojených s grafomotorikou, podklady a materiály pro cvičení)

Stimulační program Maxík - kontrola a konzultace600,-Kč

Platby pouze v hotovosti, sleva při společné návštěvě sourozenců.

Před první kontrolou je vybírána záloha 400,- Kč na jedno sezení předem pro případ, že by se klient bez omluvy nedostavil.

Logoped zpracovává osobní údaje klienta a je vázán mlčenlivostí.
Ceník - terapie

Barbora Hrušková


Individuální terapie/konzultace800,-Kč / 60 min.

Párová/rodinná terapie/konzultace 1 000,-Kč / 90 min.

Supervize 700,-Kč / 60 min.

Platby pouze v hotovosti.

Při první konzultaci je vybírána záloha na jedno sezení předem pro případ, že by se klient bez omluvy nedostavil.

Terapeut zpracovává osobní údaje klienta a je vázán mlčenlivostí.

Ceník je platný od od 1.9.2020